+3400

M2 Nhà Xưởng

+350

Công nhân lành nghề

+6

Dây chuyền sản xuất

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT